Home
Welkom op de website van Deforis Advies en Mediation.

Bent u op zoek naar een interimadviseur op het gebied van gemeentelijk onderwijsbeleid of schoolbestuurlijk beleid? Dan bent u bij Deforis Advies en Mediation op het juiste adres! Deforis Advies en Mediation ondersteunt gemeentelijke afdelingen onderwijs, schoolbesturen en directies in het primair onderwijs bij de uitvoering van hun taken. Deforis Advies en Mediation levert advieswerk op maat, waarbij vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de werkwijze van de opdrachtgevende organisatie. Deforis Advies en Mediation opent deuren voor een passende oplossing bij tijdelijke waarneming.

Bent u zoek naar een ervaren manager om gedurende een bepaalde periode leiding te geven aan uw school of bestuur? Deforis Advies en Mediation verzorgt interim management op scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Bent u op zoek naar een neutrale, ervaren en deskundig persoon die bemiddelt bij conflicten in het onderwijs, conflicten bij de overheid of conflicten op relationeel gebied? Deforis Advies en Mediation opent deuren voor een succesvolle mediation die leidt tot een geaccepteerde oplossing voor alle partijen.