Diensten

Diensten


Diensten


DEFORIS biedt professionele deskundigheid op:

  • Alle terreinen van het gemeentelijk onderwijsbeleid zoals: onderwijshuisvesting, onderwijsachterstanden, voor- en vroegschoolse educatie, integrale kindcentra en volwasseneneducatie.
  • Alle terreinen van het primair onderwijs waarmee bestuur en management te maken hebben zoals: bestuurlijke organisatie, stichting en instandhouding van scholen, bekostiging, medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden, juridische zaken en huisvesting.
  • DEFORIS biedt ondersteuning op maat, via een eenmalig adviesgesprek, als interimadviseur of projectleider. Dankzij onze ruime ervaring zijn wij direct inzetbaar.